Uslovi korišćenja
Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja

pre nego što počnete da koristite sajt Bol.rs (u daljem tekstu Sajt).


Korišćenjem bilo kog dela ili rubrike Sajta, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim Uslovima, kao i da prihvataju upotrebu Sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Sajt je vlasništvo Uredništva Sajta. Uredništvo Sajta zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni Uslove korišćenja.

Sadržaji Sajta nisu prilagođeni osobama mlađim od 14 godina. Određeni delovi sajta mogu sadržati materijale sa seksualnom konotacijom i/ili ilustracije koje se mogu smatrati uznemirujućim.

Sajt Bol.rs ne pruža profesionalne medicinske usluge


Kompletan sadržaj Sajta i svih njegovih rubrika (tekst, fotografije, ilustracije, video i drugi materijali), isključivo su informativnog i/ili savetodavnog karaktera. Sadržaj Sajta nije i ne može se smatrati zamenom za profesionalne medicinske savete, preglede, dijagnostiku i druge medicinske usluge. Savetujemo da se, povodom bilo kakvih konkretnih zdravstvenih tegoba, obratite svom lekaru ili profesionalnoj medicinskoj ustanovi. Ukoliko mislite da imate hitne ili kritične zdravstvene tegobe, savetujemo da, bez odlaganja, pozovete Zavod za hitnu medicinsku pomoć na broj “94”.

Nikada, ni pod kojim uslovima, nemojte namerno zanemariti savet lekara i/ili profesionalne medicinske ustanove u kojoj ste pregledani, niti odlagati traženje profesionalnog lekarskog mišljenja, a na osnovu bilo čega što se pročitali na Sajtu.

Sajt ima rubriku u okviru koje korisnici dobijaju mogućnost da kontaktiraju urednike i saradnike sajta, i to one koji se po zakonskim i drugim normama mogu smatrati profesionalnim medicinskim radnicima, a u cilju dobijanja savetodavnog medicinskog mišljenja. Korisnik prihvata da će svaki dobijeni odgovor od strane saradnika Sajta tretirati isključivo kao savetodavan i informativan, te da se takvi odgovori ni pod kojim uslovima ne mogu smatrati konkretnom i profesionalnom medicinskom uslugom.

Sajt zadržava pravo da korisnika savetodavno uputi na partnersku ili drugu profesionalnu medicinsku ustanovu za koju profesionalni medicinski radnici koji su saradnici Sajta smatraju da može profesionalno i efikasno pružiti korisniku medicinske usluge. U tom slučaju, korisnik prihvata da se svaka vrsta eventualnih međusobnih odnosa između njega i takve profesionalne medicinske ustanove regulište pravilima te ustanove i opštim zakonskim propisima.

Zadržavanje prava i odricanje odgovornosti


Vlasnici, urednici i saradnici Sajta nisu odgovorni za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog pristupa Sajtu i njegovom sadržaju, zbog nemogućnosti pristupa Sajtu, ili zbog oslanjanja na bilo koju informaciju koja se na Sajtu nalazi. Takođe, vlasnici, urednici i saradnici Sajta ne prihvataju bilo kakvu odgovornost za direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene, specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljenu dobit ili bilo kakav drugi gubitak i štetu nastalu direktnim ili posledičnim korišćenjem Sajta. Ovo ograničenje obuhvata i hardverska oštećenja, softverske defekte, računarske viruse i sl, koji mogu da se jave na računarskoj opremi korisnika Sajta.

Sve veze prema drugim Internet prezentacijama (sajtovima) služe kao pogodnost. Sajt ne preuzima odgovornost niti kontrolu nad sadržajem ili radom drugih sajtova, niti za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem.

Sajt zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni, zameni ili izbriše svaki sadržaj, bez obaveze prethodne najave, kao i da selektivno ograniči pristup delu sadržaja Sajta svakom korisniku koji krši Uslove korišćenja.

Autorska i druga prava


Sajt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, video i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Sajta smatra se kršenjem autorskih prava Sajta i podložno je tužbi. Korisnici imaju pravo da, isključivo za ličnu upotrebu, presnime i za dalju konzumaciju sačuvaju jednu kopiju sadržaja Sajta.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava (vlasnici, autori i saradnici Sajta), smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja reprodukcija sadržaja Sajta, naročito u komercijalne svrhe.

Ukoliko smatrate da je Sajt u svom sadržaju na bilo koji način povredio Vaša autorska prava, vlasnici i autori Sajta se obavezuju će takva pritužba biti razmotrena u najkraćem mogućem roku, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po ustanovljavanju istinitosti sadržaja pritužbe.

Neovlašćeno reklamiranje i komercijalizacija u okviru foruma ili bilo kog drugog dela Sajta, kao i promocija Multi Level Marketing proizvoda, strogo je zabranjena.

Privatnost i zaštita podataka


Sajt poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Sajt neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja Sajta.

Sajt nikada neće insistirati na registraciji, sakupljanju i korišćenju podataka o maloletnim licima. Sajt se ne može smatrati odgovornim ukoliko maloletna lica ipak upotrebljavaju sajt i registruju se na njemu sa lažnim podacima.

Sva pitanja, komentari, predlozi i svaki drugi dobrovoljni kontakt od strane korisnika, uključujući sve multimedijalne i druge materijale poslate na Sajt preko elektronske pošte ili na bilo koji drugi način, Sajt neće smatrati poverljivim. Ovakvi materijali se dalje mogu koristiti bez ograničenja, na bilo koji način i u bilo koju svrhu. Korisnik se obavezuje da na sve materijale koje šalje na Sajt polaže autorska prava, te da njima ne ugrožava privatnost ili prava drugih lica/korisnika.

Sajt se obavezuje da će sve materijale dobijene od strane korisnika, a koji su u vezi sa bilo kakvim konkretnim zdravstvenim tegobama korisnika, tj. ličnim opisom zdravstvenog stanja korisnika u cilju dobijanja savetodavnog mišljenja od strane saradnika Sajta, tretirati sa strogom diskrecijom, te da ih ni pod kojim uslovima neće davati na uvid trećoj strani u obliku koji na bilo koji način može da se poveže sa identitetom korisnika. Na samom sajtu, takvi materijali mogu biti objavljeni pod pseudonijumom korisnika (nadimkom koji korisnik bira tokom registracije), isključivo u cilju da se na njih, kao na informativni i savetodavni sadržaj, mogu osloniti i drugi korisnici Sajta. Kontaktiranjem urednika ili saradnika Sajta, smatra se da korisnik prihvata ove uslove.

Sajt zadržava pravo da, u skladu sa zakonom, a bez znanja i obaveštanja korisnika, prikuplja određene podatke o korisnicima, dobijene tokom korišćenja Sajta. To su isključivo: podaci o računaru ili drugom pristupnom uređaju, geografskoj lokaciji, kao i podaci o Internet provajderu. Ove podatke Sajt će koristi isključivo da poboljša sadržaj i dodatno ga usmeri i prilagodi korisnicima Sajta.

Korisnici procesom registracije daju saglasnost da ih Sajt obaveštava o novostima, akcijama i drugim dešavanjima za koja Uredništvo Sajta smatra da mogu biti interesantni korisniku. Sajt se obavezuje da svakom korisniku obezbedi mogućnost da se lako i jednostavno ogradi (odjavi) od daljih obaveštenja tog tipa.

 • Reklama

  Pitajte stručnjaka
 • Web dijagnoza: Koju glavobolju imam?

 • Najčitanije / Najkorisnije

 • Reklama

  Bitka za bebe
 • Popularne ključne reči

 • Činjenice o bolu

  • Akutni bol je najveći čovekov prijatelj – upozorava na oštećenje tkiva i pokreće odbrambene mehanizme organizma.
  • Za razliku od akutnog, hronični bol je najveći čovekov neprijatelj – nema odbrambenu ulogu, traje mesecima ili godinama i narušava kvalitet života.
  • Hronični bol uvek angažuje psihu, koja nekad ima vodeću ulogu u doživljaju bola.
  • Pacijenti obično govore: “Neraspoložen sam jer me stalno boli”. Ponekad je obrnuto, boli ih zato što su neraspoloženi.
  • Bol snižava raspoloženje, a sniženo raspoloženje često pojačava bol. Tako nastaje začarani krug.
  • U lečenju hroničnog bola, pored delovanja na sam bol, koriste se i antidepresivi – lekovi za popravljanje raspoloženja.
  • Među lekarima postoji mišljenje da se hronični bol ne može izlečiti, već samo kontrolisati. Zato se umesto termina “lečenje” upotrebljava termin “kontrola” hroničnog bola.
  • Dok u svetu postoje klinike za bol, specijalizovane ustanove za dijagnostiku i lečenje hroničnih bolova, u Srbiji pacijenti sa hroničnim bolom “šetaju od lekara do lekara”, pri čemu često ne nalaze rešenje za svoj problem.
  • Bolni impulsi iz pojedinih delova tela idu u mozak, gde se formira osećaj bola. Hirugija bola je presecanje puteva za bol, tj. zaustavljanje bolnog impulsa na putu do mozga. Kod ponavljanja bola, svako naredno presecanje mora biti bliže mozgu. Kaže se da bol beži od noža.
  • Pacijenti su često opterćeni bolom i imaju potrebu da ga detaljno opisuju. Lekari tako dobijaju sve sem informacija koje su im zaista potrebne. Lekar treba da vodi pacijenta, a ne pacijent lekara.
  • Glavobolja je najčešći simptom u medicini i jedan od najčešćih razloga javljanja pacijenata lekaru.
  • Oko 70% ukupne populacije, kao i oko 90% žena starosti od 18 do 35 godina, doživljava glavobolju barem jednom u tri meseca.
  • Prema podeli “Internacinalnog udruženja za glavobolje”, postoji preko 200 vrsta glavobolja.
  • U dečjem i starijem životnom dobu, migrena je podjednako zastupljena kod oba pola. U srednjim godinama života znatno je češća kod žena.
  • Deca predškolskog uzrasta mogu imati migrenu i bez glavobolje, koja se karakteriše cikličnim povraćanjem, bolovima u trbuhu ili napadima vrtoglavice. Ova migrena plaši roditelje i zbunjuje lekare.
  • Migrena je nekad praćena ozbiljnim, ali prolaznim neurološkim simptomima, kao što su slepilo, oduzetost jedne polovine tela ili epilepsija.
  • Između 20 i 30% pacijenata sa migrenom, na osnovu smetnji sa vidom i trnjenja u telu, može da predvidi skoriji napad glavobolje.
  • Migrenoznu glavobolju mogu izazvati gutljaj crnog vina, miris parfema ili pranje kose.
  • Pored analgetika, u lečenju migrenoznih glavobolja se koriste i lekovi za kardiovaskularni i nervni sistem: beta blokatori, antagonosti kalcijuma, antiepileptici i antidepresivi.
  • Ubedljivo najčešća je tenziona glavobolja, koja je u većini slučajeva posledica hroničnog stresa i neredovne ishrane.
  • Pojedine glavobolje (hemikranija paroksizmalis i hemikranija kontinua) toliko dobro reaguju na indometacin, da se ovaj lek koristi kao test za njihovo dijagnostikovanje.
  • Postoji vrsta glavobolje koja se javlja isključivo u snu.
  • Termin “sladoled glavobolja” se koristi za glavobolju koja se može umiriti rashlađivanjem zadnjeg dela nepca kašičicom sladoleda koji se zadržava u ustima.
  • Trigeminalna neuralgija (zastrašujući bol u licu) najjači je bol kojeg čovek može doživeti. Opisani su slučajevi samoubistava u napadu tog bola.
  • Pacijenti sa trigeminalnom neuralgijom (zastrašujući bol u licu), napad opisuju kao udar struje, udar groma, provlačenje užarenih igala kroz lice, sečenje, kidanje…
  • Kod uznapredovale trigeminalne neuralgije (zastrašujući bol u licu), pacijenti dobijaju izgled “mumije” – ne otvaraju usta, ne govore, ne jedu, ne prave grimase, ne peru zube, ne briju se i ne umivaju se, jer i najmanji pokret izaziva bol.
  • Iako je trigeminalna neuralgija (zastrašujući bol u licu) opisana kao najjači bol kojeg čovek može doživeti, interesantno je da u njenom tretiranju ne pomažu lekovi za bolove (analgetici).
  • “Doktore, ma radite šta god hoćete, secite glavu ako treba!” – reči su kakve često izgovaraju pacijenti sa trigeminalnom neuralgijom (zastrašujući bol u licu) dok im hirurzi predstavljaju rizike operativnog lečenja. To najbolje govori o jačini ovog bola.
  • Suprotno uobičajenom mišljenju, najjače glavobolje i bolovi u licu najčešće nisu posledica oboljenja koja ugrožavaju zdravlje ili život.
  • Sindrom “vatrenih usta” je jak, žareći bol u ustima i jeziku, a nepoznatog je uzroka. Sluzokoža obraza, nepca i jezika kod ovih pacijenata potpuno je normalna.
  • Što je čovek stariji, češće oseća bolove u vratu. Uzrok toga je činjenica da se vratna kičma starenjem degeneriše, usled velikog opterećenja kojem je vrat svakodnevno izložen.
  • Neodgovarajući jastuk može biti uzrok hroničnog bola u vratu. Usled nepravilnog položaja glave prilikom spavanja, dolazi do naprezanja i hroničnog zamora pojedinih mišića vrata.
  • Oko 80% odraslih u Srbiji ima najmanje jednu epizodu bola u leđima u toku života.
  • Što je čovek stariji, veća je mogućnost pojave bola u leđima (u donjem delu kičme). Ovo je povezano sa degeneracijom lumbalne kičme, procesom koji starenjem postepeno napreduje.
  • Bol u leđima češći je kod gojaznih i ljudi u lošijoj fizičkoj kondiciji.
  • Bol u leđima je češći kod osoba koje rade poslove koji zahtevaju dugotrajno sedenje. Naime, sedenje više opterećuje kičmu od stajanja i hodanja.
  • Redovno vežbanje i jačanje leđnih mišića je dobra prevencija za bol u leđima.
  • O hirurškom lečenju diskus hernije se razmišlja tek ukoliko konzervativni tretman u razumnom vremenskom periodu (mesec-dva) ne pokaže tendenciju smirivanja bola.
  • Bol u obe noge, poremećaj funkcije mokrenja i stolice, kao i seksualna disfunkcija, najčešće ukazuju na veliku diskus herniju, što je indikacija za hitno hirurško lečenje.
  • U Srbiji, jedna od najčešćih operacija u cilju otklanjanja bola jeste operacija lumbalne diskus hernije (pomeranje diskusa iz međupršljenskog prostora).
  • U fazi jakog bola u leđima koji se javlja kod diskus hernije, fizikalna terapija može biti kontraproduktivna.
  • Fantomski bol, osećaj bola u nepostojećem ekstremitetu nakon amputacije, javlja se kod 50-60% pacijenata, pri čemu je u 5-10% slučajeva izrazito jak.
  • Pacijenti sa malignim oboljenjima (kancerom) ne treba da trpe bol, jer savremena medicina raspolaže lekovima i načinima za dobru kontrolu tog bola.
  • Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja u kojoj nema klinika za bol – specijalizovanih ustanova za dijagnostiku i lečenje hroničnih bolova.
  • Pacijentima u Srbiji često su, zbog visoke cene, nedostupni moderni, elegantni i efikasni tretmani bola.