Ultrazvuk je nova kontracepcija za muškarca?

Izlaganje testisa ultrazvuku može značajno da uspori proizvodnju sperme, pokazala je nova studija američkih naučnika, što se vidi kao mogućnost za relativno elegantnu kontraceptivnu metodu za muškarce. Istraživači sa Univerziteta Severna Karolina, radeći ospežnu studiju na laboratorijskim pacovima, ponovo su dokazali tezu da se ultrazvukom broj spermatozoida može spustiti na meru koja izaziva neplodnost. Oni se nadaju da je efekat takvog “tretmana” ultrazvukom kratkoročan (da ne izaziva trajni sterilitet), te da ne ostavlja bilo kakve posledice na budući kvalitet sperme. Ako se ispune takvi preduslovi, ultrazvuk će postati veoma “obećavajući kandidat” za reverzibilnu mušku kontracepciju, koja se danas praktično svodi isključivo na upotrebu kondoma. Za prosečnu granicu plodnosti kod muškaraca smatra se broj od 15 miliona spermatozoida po mililitru semene tečnosti. Američki stručnjaci su kod pacova, koristeći dva petnaestominutna tretmana ultrazvukom, broj spermatozoida spustili na 10 miliona po mililitru. Ultrazvučna kontracepcija je najefikasnija kada se dve “doze” ultrazvuka isporuče u razmaku od dva dana, i to koristeći toplu slanu vodu kao svojevrsni “katalizator”, objašnjava dr Džejms Curuta, vodeći autor studije. Rezultati istraživanja njegovog tima objavljeni su u stručnom časopisu Reproductive Biology and Endocrinology. Međutim, iako se ideja o korišćenju ultrazvuka kao metode za kontracepciju javila još 70-ih godina prošlog veka, istraživači […]

Više od polovine žena u jednom trenutku života doživljava dismenoreju - bolne menstrualne cikluse

Kontraceptivne pilule ipak olakšavaju menstrualne bolove?

Premda se zvanično ne propisuju za tu svrhu, standardne kontraceptivne pilule ipak mogu da doprinesu smanjenju menstrualnih bolova, pokazala je neuobičajeno dugotrajna, tridesetogodišnja studija švedskih naučnika. Iako već dugo postoje indicije da standardna oralna kontraceptivna sredstva mogu da doprinesu olakšanju pri bolnim menstruacijama, stručna javnost ima podeljeno mišljenje o tome. Istraživači za Univerziteta u Geteborgu tvrde da imaju konkretan zaključak. Oni su „regrutovali“ grupe od po nekoliko stotina žena iz Švedske, ukupno njih 1.400, i to u trenutku kada su imale 19 godina. Među učesnicma studije bile su žene rođene 1962, 1972. i 1982. godine. Sve su popunile zdravstvene upitnike pri prvom kontaktu, a potom su im se istraživači obratili pet godina kasnije, kada su imale 24 godine. U proseku, žene koje su tokom pet godina proteklih između dva ispitivanja redovno uzimale pilule za kontracepciju, prijavile su manje bolne menstrualne cikluse. Pošto ne postoji mogućnost merenja intenziteta (kvaliteta) bola, naučnici nisu mogli da „uočenu“ razliku izraze u konkretnim brojkama. Ipak, svaka treća žena iz grupa onih koje su bile na kontraceptivnim pilulama, prijavila je promenu od „ozbiljnih“ do „umerenih“ bolnih perioda tokom ciklusa. Procenjuje se da više od polovine žena u nekom periodu života pati od bolnih menstruacija, praćenih grčevima […]

Dispareunija - bolni seksualni odnosi

Bolni seksualni odnosi

Čak petina žena u jednom trenutku svog života iskusi dispareuniju – bolan seksualni odnos. Nažalost, relativno retko će potražiti pomoć lekara ili stručne informacije, naročito u sredinama poput naše. Razlog za to je, pre svega, nedovoljna informisanost, a zatim i neprijatnost koju ovakav problem sam po sebi izaziva. Međutim, bolni seksualni odnosi mogu imati širok spektar potencijalnih uzročnika, od emotivnih do nekih ozbiljnih bolesti, i to nije problem kojeg treba zanemarivati. Pojava bolnog seksualnog odnosa različitih uzroka naziva se dispareunija (dyspareunia). Iako i muškarci mogu imati bolan seksualni odnos, ovaj termin vezuje se gotovo isključivo za žene. Njime se opisuje ponavljani ili stalni genitalni bol, koji se javlja pre, tokom ili posle seksualnog odnosa. Bol može biti posledica različitih telesnih, ali i psiholoških smetnji. Sa svoje strane, on postaje uzrok emotivnih problema i narušavanja odnosa u ljubavnoj vezi. Stoga je izuzetno važno razumeti problem i na pravi način, pravovremeno i bez odlaganja ili straha, pristupiti njegovom otklanjanju. Same žene neretko imaju uverenje da se suvoća vagine i bol javljaju zbog njihove nesigurnosti, straha ili drugih emotivnih smetnji, a često im i partneri, direktno ili posredno, nameću takvu tezu. U svakom slučaju, nema ništa lošeg u tome da probate sa opuštanjem, […]

Alkohol

Dokazano: alkohol doprinosi nezaštićenom seksu

Premda je i bez nauke sasvim jasno da pod uticajem alkohola ljudi gube uobičajene mehanizme kontrole ponašanja, novom studijom je po prvi put izmerena konkretna povezanost između alkohola i rizika od stupanja u nezaštićene seksualne odnose. Naučna verifikacija ovakve povezanosti znači da bi alkohol, tačnije izbegavanje alkohola u određenim društvenim konotacijama, mogao da bude priznat kao veoma važan faktor za prevenciju AIDS-a i drugih polno prenosivih bolesti. Sklonost ka konzumiranju alkohola, a posebno alkoholizam, faktori su koji su od ranije konkretno povezani sa učestalošću AIDS-a. Stručna javnost, međutim, do sada nije imala konkretan zaključak o tome da li je alkohol direktan uzročnik širenja infekcije, tako što indikuje nezaštićen seks, ili je konzumiranje alkohola jedna u nizu posledica ponašanja određenih tipova ličnosti, osoba koje će i inače češće stupiti u nezaštićene intimne odnose. Studija kanadskih naučnika, objavljena u januarskom broju stručnog časopisa Addiction, zasnovana je na rezultatima 12 eskperimenata koji su na sistematski način analizirali spregu donošenju odluka pod uticajem alkohola. Svakako, nije iznenađenje što su istraživači zaključili da alkohol ima direktan uticaj na mehanizam donošenja odluka, kao i da takve negativne implikacije rastu što je veća količina alkohola unetog u organizam. Istraživači su primetili i da su, što su više […]

Računar

Laptop i Wi-Fi, kombinacija opasna po spermu

Tehnologija Wi-Fi, preko koje se u nebrojenim domovima, kancelarijama, kafićima i drugim objektima obezbeđuje bežični pristup Internetu, može narušiti kvalitet sperme muškarca, upozoravaju istraživači iz Argentine. Za potrebe nove studije, čiji su rezultati objavljeni u uglednom stručnom časopisu Fertility and Sterility, tim naučnika iz Centra za reproduktivnu medicinu Nascentics (Kordoba, Argentina), sakupio je uzorke sperme 29 zdravih muškaraca. Ideja je bila da se jedna grupa uzoraka postavi ispod laptop računara sa aktivnom Wi-Fi konekcijom, te da se, poredeći je sa drugom grupom, koja je na istoj temperaturi čuvana daleko od računara, izmere eventuačni negativni efekti elektromagnetnih talasa Wi-Fi tehnologije na spermu. Nakon četiri sata uobičajenih aktivnosti na računaru, naučnici su uvideli da je 25 odsto spermatozoida prestalo da se kreće, u poređenju sa 14 odsto takvih kod kontrolne grupe. Naknadnom analizom utvrđeno je i da devet odsto sperme koja je stajala ispod računara pokazuje znake oštećenja DNK, u poređenju sa svega tri procenta u slučaju uzoraka koji nisu bili izloženi zračenju Wi-Fi adaptera. Pritom, kada bi uzorci bili postavljeni ispod računara kod kojeg Wi-Fi nije bio aktivan, nisu primećena bilo kakva značajna odstupanja u oštećenjima između dve grupe. Stručnjaci stoga preporučuju da muškarci da ne drže računar u krilu. “Naši […]

Lek

Upoznajte urgentnu kontracepciju

Urgentna kontracepcija za cilj ima sprečavanje neželjene trudnoće kada je došlo do rizičnog odnosa. Ne treba je koristiti kao standardnu meru kontracepcije, već samo, kako i jedan od naziva kaže, u vanrednim uslovima, u kojima je verovatnoća oplođenja jajne ćelije velika. Naime, tablete koje se piju u svrhu urgentne kontracepcije se razlikuju od standardnih kontraceptivnih pilula, pre svega po količini hormona – pilule za urgentnu kontracepciju sadrže više hormona od kontraceptivnih! Zato njihovo uzimanje zahteva edukaciju i razumnu meru opreza, naročito kod mladih žena. Cilj ovog teksta jeste upoznavanje sa preparatima za urgentnu kontracepciju, njihovim mehanizmima delovanja i neželjenim efektima. Sve te stvari treba imati u vidu pre nego što odete u apoteku… Postoje tri grupe preparata za oralnu primenu koje se koriste u svrhu urgentne (postkoitalne) kontracepcije: progesteronska pilula, kombinovana pilula i antiprogesteronska pilula. Na našem tržištu je prisutna samo progesteronska, dok su u nekim drugim zemljama zastupljene sve tri. U svakom slučaju, većina studija rađenih u poslednje vreme su pokazale da su najefikasnije progesteronska, pa zatim kombinovana pilula, te da, tim redom, imaju i najmanje neželjenih efekata. Progesteronska pilula Ova vrsta preparata sadrži levonogestrel kao aktivnu supstancu. Ranije, preporučeni režim doziranja ovog preparata bio je takav da se […]

Bezbedan seks

Sve više mladih ima nezaštićen seks i ne zna o seksu

Mladi širom planete sve više imaju nezaštićen seks, a istovremeno sve manje znaju o efikasnoj kontracepciji, pokazalo je globalno istraživanje, sprovedeno u 26 zemalja, povodom Svetskog dana kontracepcije. Studija pod imenom „Neznalica ili sveznalica: tvoje pravo da budeš informisan o kontracepciji“,  pokazala je da broj mladih ljudi koji imaju nezaštićene seksualne odnose sa novim partnerom u drastičnom rastu. U Francuskoj, primera radi, broj takvih parova porastao za čak 111 odsto u poslednje 3 godine. U Americi i Britaniji ta cifra je manja – 39 odnosno 19 odsto. Istraživanje naručeno od strane kompanije Bayer Healthcare Pharmaceuticals, odobreno od 11 nevladinih organizacija, ispitalo je više od 6 hiljada mladih o njihovim stavovima o seksu i kontracepciji. „U svakom delu sveta postoje problemi sa kvalitetnim informisanjem o sigurnom seksu i kontracepciji, zbog čega su razni mitovi i zablude i dalje rasprostranjeni u tolikoj meri“, objašnjavaju članovi operativne grupe Svetskog dana kontracepcije. „Kada mladi ljudi imaju pristup informacijama o kontracepciji, oni mogu da prave izbore koji utiču na svaki aspekt njihovog života. Zbog toga je veoma važno da tačno i nepristrasno informisanje bude lako dostupno“, ističe ova organizacija. Broj neželjenih trudnoća među mladim ženama predstavlja veliki globalni problem, a nagli porast upražnjavanja nezaštićenog seksa […]

Texting

Tinejdžeri praktično primorani na sexting?

Istraživanje sprovedeno u Australiji pokazalo je da su tamošnji tinejdžeri skloni razmenjivanju tekstualnih poruka i slika sa seksualnom konotacijom, pre svega zato što su pod stalnim „pritiskom“ vršnjaka i/ili medija. Sociolozi već neko vreme upozoravaju da razmena tekstualnih poruka i fotografija sa seksualnom konotacijom među tinejdžerima, pojava koja se kolokvijalno opisuje terminom “sexting”, predstavlja sve veći problem u modernom društvu. S jedne strane, mladima se putem medija, muzičkih spotova, reklama i filmova nude pogrešni seksualni uzori i neadekvatni modeli seksualnog ponašanja. S druge strane, dostupnost “sextinga” raste proporcionalno sa kontinuiranim tehnološkim napretkom – u razvijenijim zemljama, praktično svaki tinejdžer poseduje moderni pametni telefon, sa dobrom kamerom i stalnom Internet konekcijom. Samim tim, mogućnost kontrole ove pojave od strane roditelja, nastavnika i drugih stubova zajednice, praktično je svedena na krajnji minimum. Pritisnuti od strane modernog, konkurentnog društva da previše rano izraze svoju seksualnost, mladi ni sami nisu svesni u šta se upuštaju kada počnu da sa bliskim ili stranim osobama razmenjuju sadržaje sa seksualnom konotacijom. U studiji finansiranoj od strane nevladine organizacije, u kojoj je učestvovalo 15 mladića i 18 devojaka starosne dobi između 15 i 20 godina, naučnici sa Univerziteta u Melburnu saznali su da je praktično svaki tinejdžer imao […]

Otkriveno kako jajna ćelija „hvata“ spermatozoide

U proboju koji bi u budućnosti mogao značajno da pomogne parovima koji ne mogu da dobiju bebu, naučnici su razotkrili tačan mehanizam kojim jajna ćelija „hvata“ spermatozoide i započinje proces oplodnje. Internacionalni tim istraživača uspešno je identifikovao specifičnu vrstu molekula šećera koji omotač jajne ćelije bukvalno čine posebno „lepljivim“. Ti molekuli pomažu da se spermatozoidi i jajna ćelija uspešno međusobno „drže“. Na studiji su radili naučnici sa renomiranih univerziteta iz Engleske, SAD, Hong Konga i sa Tajvana, a rezultati su objavljeni u stručnom časopisu Science. Iako se radi o zaista ozbiljnom saznanju, stručnjaci kažu da su za kliničke tretmane, koji bi proistekli iz ovog istraživanja, potrebne još godine rada. Ipak, oktriće otvara nove mogućnosti za razumevanje problema neplodnosti. Naučnici su već imali saznanja o tome kako spermatozoidi prepoznaju jajnu ćeliju. Naime, proteini na glavi spermatozoida traže odgovarajuću seriju specifičnih šećera na omotaču jajne ćelije. Kada dođe do poklapanja, spermatozoid se „zalepi“ na jajnu ćeliju i „isporučuje“ joj DNK, čime je oplodnja završena. U novoj studiji, naučnici su, koristeći veoma osetljivu tehnologiju snimanja, otkrili koji molekuli najčešće započinju proces vezivanja. Nakon eksperimenata sa nizom sintetičkih šećera, oni su utvrdili da jedan lanac molekula šećera, poznat kao SLeX, posebno dobro „hvata“ spermatozoide. […]

Sperma

Na pomolu muška anti-bebi pilula

Naučnici traže nove efikasne metode kontracepcije za muškarce, koje bi pripadnicima jačeg pola dale aktivniju ulogu i veću odgovornost u kontroli rađanja. Veliki proboji su na pomolu, prenose zapadni mediji… Među obećavajućim projektima su razne metode za snižavanje broja spermatozoida kod muškaraca, kao i više varijatni muških “anti-bebi” pilula, koje bi na određeni period sprečavale sazrevanje spermatozoida. Postoje i ideje o gelu koji bi se injekcijom ubrizgavao u skrotum i sprečavao stvaranje zdravih sprematozoida, ali i koncept koriščenja ultra zvuka za zagrevanje testisa, što bi za posledicu imalo višemesečni prestanak proizvodnje spreme. Jedan od obećavajućih lekova, koji je već blizu kliničkih ispitivanja, zove se gamendazol. On sprečava spermu da sazri, pa spermatozoide čini nefunkcionalnim. Interesantno je da je proizvod razrađen iz eksperimenata sa jednim lekom protiv raka, a već je, na Univerzitetu u Kanzasu, testiran na pacovima i majmunima. Trenutno o ovom leku diskutuju stručnjaci iz Američke komisije za hranu i lekove (FDA). Još jedna „anti-bebi“ pilula za muškarce mogla bi da nastane „slučajno“. Testirajući lek prvobitno namenjen lečenju infekcija, Dr Džon Armori, stručnjak za reproduktivno zdravlje na Univerzitetu Vašington, otkrio je da on blokira proizvodnju retinoinske kiseline, koja je neophodna za proizvodnju sperme. Problem je, međutim, što se lek […]

 • Reklama

  Pitajte stručnjaka
 • Web dijagnoza: Koju glavobolju imam?

 • Najčitanije / Najkorisnije

 • Reklama

  Bitka za bebe
 • Popularne ključne reči

 • Činjenice o bolu

  • Akutni bol je najveći čovekov prijatelj – upozorava na oštećenje tkiva i pokreće odbrambene mehanizme organizma.
  • Za razliku od akutnog, hronični bol je najveći čovekov neprijatelj – nema odbrambenu ulogu, traje mesecima ili godinama i narušava kvalitet života.
  • Hronični bol uvek angažuje psihu, koja nekad ima vodeću ulogu u doživljaju bola.
  • Pacijenti obično govore: “Neraspoložen sam jer me stalno boli”. Ponekad je obrnuto, boli ih zato što su neraspoloženi.
  • Bol snižava raspoloženje, a sniženo raspoloženje često pojačava bol. Tako nastaje začarani krug.
  • U lečenju hroničnog bola, pored delovanja na sam bol, koriste se i antidepresivi – lekovi za popravljanje raspoloženja.
  • Među lekarima postoji mišljenje da se hronični bol ne može izlečiti, već samo kontrolisati. Zato se umesto termina “lečenje” upotrebljava termin “kontrola” hroničnog bola.
  • Dok u svetu postoje klinike za bol, specijalizovane ustanove za dijagnostiku i lečenje hroničnih bolova, u Srbiji pacijenti sa hroničnim bolom “šetaju od lekara do lekara”, pri čemu često ne nalaze rešenje za svoj problem.
  • Bolni impulsi iz pojedinih delova tela idu u mozak, gde se formira osećaj bola. Hirugija bola je presecanje puteva za bol, tj. zaustavljanje bolnog impulsa na putu do mozga. Kod ponavljanja bola, svako naredno presecanje mora biti bliže mozgu. Kaže se da bol beži od noža.
  • Pacijenti su često opterćeni bolom i imaju potrebu da ga detaljno opisuju. Lekari tako dobijaju sve sem informacija koje su im zaista potrebne. Lekar treba da vodi pacijenta, a ne pacijent lekara.
  • Glavobolja je najčešći simptom u medicini i jedan od najčešćih razloga javljanja pacijenata lekaru.
  • Oko 70% ukupne populacije, kao i oko 90% žena starosti od 18 do 35 godina, doživljava glavobolju barem jednom u tri meseca.
  • Prema podeli “Internacinalnog udruženja za glavobolje”, postoji preko 200 vrsta glavobolja.
  • U dečjem i starijem životnom dobu, migrena je podjednako zastupljena kod oba pola. U srednjim godinama života znatno je češća kod žena.
  • Deca predškolskog uzrasta mogu imati migrenu i bez glavobolje, koja se karakteriše cikličnim povraćanjem, bolovima u trbuhu ili napadima vrtoglavice. Ova migrena plaši roditelje i zbunjuje lekare.
  • Migrena je nekad praćena ozbiljnim, ali prolaznim neurološkim simptomima, kao što su slepilo, oduzetost jedne polovine tela ili epilepsija.
  • Između 20 i 30% pacijenata sa migrenom, na osnovu smetnji sa vidom i trnjenja u telu, može da predvidi skoriji napad glavobolje.
  • Migrenoznu glavobolju mogu izazvati gutljaj crnog vina, miris parfema ili pranje kose.
  • Pored analgetika, u lečenju migrenoznih glavobolja se koriste i lekovi za kardiovaskularni i nervni sistem: beta blokatori, antagonosti kalcijuma, antiepileptici i antidepresivi.
  • Ubedljivo najčešća je tenziona glavobolja, koja je u većini slučajeva posledica hroničnog stresa i neredovne ishrane.
  • Pojedine glavobolje (hemikranija paroksizmalis i hemikranija kontinua) toliko dobro reaguju na indometacin, da se ovaj lek koristi kao test za njihovo dijagnostikovanje.
  • Postoji vrsta glavobolje koja se javlja isključivo u snu.
  • Termin “sladoled glavobolja” se koristi za glavobolju koja se može umiriti rashlađivanjem zadnjeg dela nepca kašičicom sladoleda koji se zadržava u ustima.
  • Trigeminalna neuralgija (zastrašujući bol u licu) najjači je bol kojeg čovek može doživeti. Opisani su slučajevi samoubistava u napadu tog bola.
  • Pacijenti sa trigeminalnom neuralgijom (zastrašujući bol u licu), napad opisuju kao udar struje, udar groma, provlačenje užarenih igala kroz lice, sečenje, kidanje…
  • Kod uznapredovale trigeminalne neuralgije (zastrašujući bol u licu), pacijenti dobijaju izgled “mumije” – ne otvaraju usta, ne govore, ne jedu, ne prave grimase, ne peru zube, ne briju se i ne umivaju se, jer i najmanji pokret izaziva bol.
  • Iako je trigeminalna neuralgija (zastrašujući bol u licu) opisana kao najjači bol kojeg čovek može doživeti, interesantno je da u njenom tretiranju ne pomažu lekovi za bolove (analgetici).
  • “Doktore, ma radite šta god hoćete, secite glavu ako treba!” – reči su kakve često izgovaraju pacijenti sa trigeminalnom neuralgijom (zastrašujući bol u licu) dok im hirurzi predstavljaju rizike operativnog lečenja. To najbolje govori o jačini ovog bola.
  • Suprotno uobičajenom mišljenju, najjače glavobolje i bolovi u licu najčešće nisu posledica oboljenja koja ugrožavaju zdravlje ili život.
  • Sindrom “vatrenih usta” je jak, žareći bol u ustima i jeziku, a nepoznatog je uzroka. Sluzokoža obraza, nepca i jezika kod ovih pacijenata potpuno je normalna.
  • Što je čovek stariji, češće oseća bolove u vratu. Uzrok toga je činjenica da se vratna kičma starenjem degeneriše, usled velikog opterećenja kojem je vrat svakodnevno izložen.
  • Neodgovarajući jastuk može biti uzrok hroničnog bola u vratu. Usled nepravilnog položaja glave prilikom spavanja, dolazi do naprezanja i hroničnog zamora pojedinih mišića vrata.
  • Oko 80% odraslih u Srbiji ima najmanje jednu epizodu bola u leđima u toku života.
  • Što je čovek stariji, veća je mogućnost pojave bola u leđima (u donjem delu kičme). Ovo je povezano sa degeneracijom lumbalne kičme, procesom koji starenjem postepeno napreduje.
  • Bol u leđima češći je kod gojaznih i ljudi u lošijoj fizičkoj kondiciji.
  • Bol u leđima je češći kod osoba koje rade poslove koji zahtevaju dugotrajno sedenje. Naime, sedenje više opterećuje kičmu od stajanja i hodanja.
  • Redovno vežbanje i jačanje leđnih mišića je dobra prevencija za bol u leđima.
  • O hirurškom lečenju diskus hernije se razmišlja tek ukoliko konzervativni tretman u razumnom vremenskom periodu (mesec-dva) ne pokaže tendenciju smirivanja bola.
  • Bol u obe noge, poremećaj funkcije mokrenja i stolice, kao i seksualna disfunkcija, najčešće ukazuju na veliku diskus herniju, što je indikacija za hitno hirurško lečenje.
  • U Srbiji, jedna od najčešćih operacija u cilju otklanjanja bola jeste operacija lumbalne diskus hernije (pomeranje diskusa iz međupršljenskog prostora).
  • U fazi jakog bola u leđima koji se javlja kod diskus hernije, fizikalna terapija može biti kontraproduktivna.
  • Fantomski bol, osećaj bola u nepostojećem ekstremitetu nakon amputacije, javlja se kod 50-60% pacijenata, pri čemu je u 5-10% slučajeva izrazito jak.
  • Pacijenti sa malignim oboljenjima (kancerom) ne treba da trpe bol, jer savremena medicina raspolaže lekovima i načinima za dobru kontrolu tog bola.
  • Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja u kojoj nema klinika za bol – specijalizovanih ustanova za dijagnostiku i lečenje hroničnih bolova.
  • Pacijentima u Srbiji često su, zbog visoke cene, nedostupni moderni, elegantni i efikasni tretmani bola.