5 posledica neadekvatnog korišćenja mobilnih telefona

Kada pričamo o mobilnim telefonima i zdravlju, najveća zebnja javnosti su kancerogene bolesti izazvane zračenjem. Međutim, intenzivno korišćenje telefona može imati mnogo direktnije posledice po zdravlje, kao što su bolovi u šaci, glavobolja, nesanica…

Danas se moderno društvo toliko oslanja na mobilnu komunikaciju, da se u određenim slučajevima može govoriti o pravoj zavisnosti.

Studija rađena u Australiji je pokazala da čak četvrtina ljudi iskusi pravi napad panike (po svim fiziološkim parametrima) u prvom minutu kada pomisle da su izgubili svoj mobilni telefon.

Druge studije manjeg obima, rađene u EU, pokazuju da trećina tinejdžera nakon buđenja najpre uzme mobilni telefon u ruke, pre odlaska u toalet, doručka i drugih uobičajenih aktivnosti.

Sve intenzivnije korišćenje mobilnih uređaja sa sobom nosi određene zebnje u pogledu zdravlja. Prirodno, najviše se plašimo raka, tj. posledica elektromagnetnog zračenja samih telefona. Iako je Svetska zdravstvena organizacija takvo zračenje nedavno svrstala na listu pojava „potencijalno kancerogenih za ljude“, još uvek nema konkretnih dokaza koji mobilne telefone povezuju sa povećanim rizikom od raka. Naučnici su i dalje veoma oprezni i ukazuju da su potrebna dodatna, dugoročna istraživanja u ovoj oblasti.

Zbog straha od kancera, ljudi često zanemaruju druge negativne efekte koje intenzivno, svakodnevno višečasovno korišćenje telefona može imati po naše zdravlje. Bolovi u šaci i prstima, kao posledica reumatskih i neuroloških oboljenja, sasvim su realna, dokazana pojava, naročito kod mladih.

Čovek, naime, raspolaže izuzetno pokretljivim šakama i prstima, idealno „spretnim“ za baratanje malenim predmetima i uređajima. Međutim, priroda nije predvidela da takve predmete i uređaje intenzivno koristimo – šake nisu sposobne da dugo ponavljaju precizne pokrete bez posledica.

Pomenuti simptomi su naročito prisutni kod tinejdžera, a upravo oni imaju i najveći rizik da u kasnijem životu razviju određene reumatske bolesti koje su posledica korišćenja mobilnih uređaja. Naravno, ova starosna grupa je najugroženija jer najbrže usvaja tehnološke trendove i ubedljivo najintenzivnije koristi mobilne telefone.

Upoznajte se sa pet najčešćih zdravstvenih problema koje može izazvati intenzivna, neadekvatna upotreba mobilnih telefona.

1. Tendinitis

Tendinitis je zapaljenje tetiva praćeno bolom i otokom. Najčešće nastaje kao posledica ponavljanih pokreta, što se u slučaju mobilnih telefona svodi na intenzivno pisanje poruka ili igranje video igrica.

Naime, izrazitu pokretljivost prstiju omogućavaju brojni mišići, koji su snažnim vezivnim trakama (tetivama) pričvršćeni za kosti prstiju. Kontinuiranim “tipkanjem” (ponavljanjem pokreta) dolazi do opterećenja i zapaljenja tetiva, što se manifestuje bolom, otokom i smanjenom pokretljivošću prstiju.

Više o bolovima koji su posledica ponavljanih pokreta možete pročitati u tekstu Bolovi usled rada na računaru – zašto nastaju i kako ih lečiti.

U ovakvim situacijama, potrebno je odmoriti od korišćenja mobilnog telefona, hladiti bolno mesto, držati ruku u podignitom (antigravitacionom) položaju i eventualno uzeti lekove protiv bolova.

2. Carpal tunnel sindrom (sindrom tunela ručja)

Ponavljani pokreti u šaci i prstima mogu dovesti i do sindroma tunela ručja, tj. uklještenja središnjeg živca ruke (nervus medianuis). Ovaj sindrom karakterišu bol u šaci i podlaktici, kao i slabljenje mišića šake (pacijentima ispadaju predmeti iz ruke). Zašto dolazi do uklještenja ovog nerva?

Sindrom tunela ručjaIznad kostiju korena šake zategnuta je široka, snažna vezivna traka, koja zajedno sa kostima pravi tunel na granici između podlaktice i šake. Kroz taj tunel prolaze tetive mišića, krvni sudovi i pomenuti nervus medianus. Ponovaljani pokreti dovode do zapeljenske reakcije (upale), te zadebljanja poprečne opne i okolnog tkiva, što sužava prostoru u tunelu. Tako dolazi do uklještenja nervusa medianusa.

Kod blažih oblika sindroma tunela ručja, treba redukovati upotrebu mobilnog telefona i eventualno uzmati lekove protov bolova. U težim slučajevima ovog oboljenja u obzir čak dolazi i hirurško lečenje – presecanje poprečne veze ručja i oslobađanje uklještenog nerva.

3. Miofascijalni sindrom

Miofascijalni sindrom je hronični mišićni bol, koji nastaje kao posledica akutnog istezanja, ali i zamora mišića usled dugotrajnih, ponavljanih pokreta. Bol se pojačava pri pokretima koji angažaju zahvaćeni mišić, a pregledom se mogu napipati stvrdnuti, bolni delovi mišića (triger tačke). Ovaj sindrom najčešće zahvata samo jedan mišić.

Najbolji način lečenja miofascijalnog sindroma je blokada (infiltracija) mišićne triger tačke i duboka masaža.

Kod tinejdžera, oboljenja kao što su tendinitis, sindrom tunela ručja i miofascijalni sindrom često nastaju i kao posledica igranja video igrica preko džojstika, džojpeda, tastature računara i sličnih aktivnosti.

4. Glavobolja

U Norveškoj i Švedskoj rađena su opsežna istraživanja, kojima je obuhvaćeno oko 17.000 ispitanika, a traženi su odgovori na pitanja o povezanosti upotrebe mobilnog telefona i glavobolje, toplote oko uha i trnjenja u licu.

Samo jedan od navedenih simptoma imalo je 31 odsto, a više simptoma 13 odsto ispitanika. Najčešća je bila glavobolja. Javljala za vreme ili neposredno nakon razgovora i trajala je oko dva sata. Kod većine ispitanika glavobolja se javljala kada su razgovori trajali duže od 15 minuta.

Telefoni zračenje
Dugotrajno izlaganje zračenju telefona podiže temperaturu na površini lica i unutar lobanje

Naime, ranijim studijama je dokazano dugotrajno izlaganje zračenju telefona podiže temperaturu na površini lica i unutar lobanje. U smislu povećanja temperature unutar lobanje, radi se o relativno malim razlikama, ali treba znati da je mozak veoma osetljiv na promene temperature.

Adekvatna upotreba mobilnog telefona, tj. izbegavanje dugih razgovora i upotreba slušalica, najbolja su prevencija ovakvih tegoba.

5. Poremećaj sna

Osim glavobolje, elektromagnetno zračenje mobilnog telefona dokazano može dovesti i do nesanice. Ona se najčešće viđa kod tinejdžera i mlađih osoba, koje su sklone da preko telefona dugo razgovaraju u večernjim satima. Sa svoje strane, poremećaji sna vode do umora, dekocentracije i depresije.

Posebnu pretnju po ličnu i bezbednost drugih predstavlja korišćenje mobilnih telefona u toku vožnje, što se naročito odnosi na kucanje poruka! Nova američka studija, zasnovana na realnoj simulaciji na poligonu, pokazala je da kucanje i čitanje poruka u toku vožnju udvostručuje vreme reakcije vozača.