Anksiolitici

Anksiolitici su lekovi za smirenje. Ponekad se koriste i kao pomoćni lekovi za hronične bolove, posebno u stanjima hroničnog stresa, napetosti i poremećaja sna. Najčešći su benzodiazepini. Ovi lekovi imaju i odgovarajuće miorelaksansno dejstvo (opuštanje mišića), pa su pogodni u kombinaciji sa NSAIL u lečenju bolnih stanja, gde se javlja mišićni spazam kao jedan od uzroka bola (bolovi u leđima).

Ne treba ih upotrebljavati u dužem vremenskom periodu, jer postoji mogućnost stvaranja navike/zavisnosti

Ne smeju se upotrebljavati u trudnoći.