Antidepresivi

Antidepresivi – lekovi za popravljanje raspoloženja

U lečenju hroničnih bolova se, pored lečenja samog bola, primenjuju i antidepresivi, lekovi za popravljanje raspoloženja. Hronični bol je uvek praćen sniženjem raspoloženja, a sniženo rasploženje pojačava bol!

U cilju prekidanja ovog “začaranog kruga“, specijalisti za bol uvek deluju i na psihu. Antidedpresivi se redovno uzimaju u dužem vremenskom periodu. Počinje se sa malom dozom, koja se postepeno povećava do pune terapijske.

Kada se uzimaju lekovi iz ove grupe, prvi efekti u smislu smanjenja doživljaja bola se mogu očekivati za oko mesec dana od početka uzimanja, a puni terapijski efekat se ispoljava za otprilike tri meseca.

Terapija traje najmanje šest meseci, a po potrebi i duže. Kad se proceni da je stanje stabilizovano, pristupa se postepenom ukidanju leka. Antidepresivi koji se najčešće koriste za kontrolu hroničnih bolova su triciklični antidepresivi (amitriptilin).

Ovi lekovi mogu, posebno kod starijih osoba, izazvati ošamućenost i pospanost!