Antiepileptici

Antiepileptici su lekovi koji se koriste za lečenje (kontrolu) epilepsije. Primećeno je, međutim, da su pojedini lekovi iz ove grupe efikasni i u lečenju hroničnih, neuropatskih bolova (bolova koji su posledica direktnog oštećenja nervnog sistema). Najbolji efekat u lečenju bolova imaju karbamazepin i gabapentin.

Antiepileptici se uzimaju redovno, u dužem vremenskom periodu, i deluju preventivno, odnosno onemogućavaju pojavu ili značajano umanjuju učestalost i jačinu bolova. Ovo je lečenje na duže staze. Lek se uvodi postepeno, odnosno kreće se sa malom dozom, koja se u odgovarajućim vremenskim intervalima uvećava do terapijske. Na ovaj način se pacijenti polako privikavaju na lek, a u cilju smanjivanja eventualnih neželjenih dejstava.

Terapijski efekat se ne može očekivati odmah. Obično se prvi jasni efekti poboljšanja javljaju posle mesec dana od početka lečenja, a puni efekat se ispoljava otprilike nakon tri meseca. Ovo ja važno znati, jer je u praksi česta pojava da pacijent pre vremena prekidaju lečenje („Uzimam ga 15 dana i ne pomaže mi“).

Ovi lekovi, posebno kod starijih osoba, mogu izazvati malaksalost i ošamućenost. Pacijenti kažu: „Oborilo me“. Kod dugotrajnije upotrebe u većim dozama, može doći do anemije.