Kako bismo sprečili širenje multirezistencije i sačuvali efikasnost postojećih antibiotika, moramo da počnemo da ih pravilno i racionalno...

opširnije