Obični analgetici

Obični (neopijatni) analgetici se koriste za kontrolu bolova umerene jačine. Upotrebljavaju se u obliku tableta, supozitorija i injekcija za intramuskularnu ili intravenoznu primenu (ubrizgavaju se u mišić ili u venu).

Najčešći lekovi iz ove grupe su acetilsalicilna kiselina, paracetamol i metamizol natrijum. Tablete mogu biti sastavljenje samo iz navedenih supstanci, ali se u apotekama nailazi i na veliki broj preparata u kojima se analgetici kombinuju međusobno ili sa drugim supstancama, najčešće kofeinom, koji doprinosi boljoj apsorbciji i efikasnijem analgetskom delovanju osnovne supstance. Ovi lekovi se mogu nabaviti i bez lekarskog recepta.

Neželjene rakcije pri primeni običnih analgetika su povećana sklonost ka krvarenju, alergijske reakcije i anemija.