Alchajmerova bolest

Alchajmerova bolest

Alchajmerova bolest (popularno: Alchajmer) predstavlja progresivni oblik demencije. Demencija je širi pojam za stanja uzrokovana povredama mozga ili bolestima koje negativno utiču na pamćenje, razmišljanje i ponašanje. Ove promene ometaju svakodnevni život. Prema...
Demencija i kako sačuvati mozak

Demencija i kako sačuvati mozak

Znakovi demencije, tj. slabljenja memorije i kognitivnih funkcija centralnog nervnog sistema, počinju da se javljaju već nakon 45. godine života, a ne tek u starijem dobu, kako je stručna javnost ranije verovala. Dakle, demencija nije više „privilegija“...