Hronični bol u kolenu

Hronični bol u kolenu

Hronični bol u kolenu je dugotrajni bol, sa otokom i osetljivošću na jednom ili oba kolena. Uzrok bolova može odrediti simptome koje imate. Mnogo je potencionalnih uzroka koji mogu izazvati ili doprineti hroničnom bolu u kolenu: od povrede pa do nekih drugih bolesti,...