Emocije pojačavaju bol

Emocije pojačavaju bol

Ako smo tužni, a nešto nas boli, boleće nas jače. Isto važi i kada gledamo u iglu dok primamo injekciju. Ovi zaključci potvrđeni su zanimljivim studijama koje su sproveli japanski i nemački naučnici… Poznato je da se jačina bola ne može precizno izmeriti, da ne...