Reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis (skraćeno RA) predstavlja autoimunu bolest koja može izazvati bolove u zglobovima i oštetiti celo telo. Oštećenje zglobova koje RA uzrokuje obično se događa na obe strane tela. Dakle, ako je zahvaćen zglob na jednoj ruci ili nozi, verovatno će...
Osteoporoza – tihi kradljivac kostiju

Osteoporoza – tihi kradljivac kostiju

Pretpostavlja se da će u budućnosti osteoporoza predstavljati sve veći medicinski i društveno-ekonomski problem. Ne samo što može da ima pogubni uticaj na kvalitet života starijih ljudi, već oni mogu postati i „teret“ svojoj neposrednoj okolini i zdravstvenom sistemu....