Alchajmerova bolest

Alchajmerova bolest

Alchajmerova bolest (popularno: Alchajmer) predstavlja progresivni oblik demencije. Demencija je širi pojam za stanja uzrokovana povredama mozga ili bolestima koje negativno utiču na pamćenje, razmišljanje i ponašanje. Ove promene ometaju svakodnevni život. Prema...