Šta je urgentna kontracepcija

Urgentna kontracepcija za cilj ima sprečavanje neželjene trudnoće kada je došlo do rizičnog odnosa. Ne treba je koristiti kao standardnu meru kontracepcije, već samo, kako i jedan od naziva kaže, u vanrednim uslovima, u kojima je verovatnoća oplođenja jajne ćelije velika.

Naime, tablete koje se piju u svrhu urgentne kontracepcije se razlikuju od standardnih kontraceptivnih pilula, pre svega po količini hormona – pilule za urgentnu kontracepciju sadrže više hormona od kontraceptivnih!

Urgentna kontracepcija ne može i ne sme da zameni standardne kontraceptivne pilule. Zato njihovo uzimanje zahteva edukaciju i razumnu meru opreza, naročito kod mladih žena.

Cilj ovog teksta jeste upoznavanje sa preparatima za urgentnu kontracepciju, njihovim mehanizmima delovanja i neželjenim efektima. Sve te stvari treba imati u vidu pre nego što odete u apoteku…

Preparati

Postoje tri grupe preparata za oralnu primenu koje se koriste u svrhu urgentne (postkoitalne) kontracepcije: progesteronska, kombinovana i antiprogesteronska pilula. Na našem tržištu je prisutna samo progesteronska, dok su u nekim drugim zemljama zastupljene sve tri.

U svakom slučaju, većina studija rađenih u poslednje vreme su pokazale da su najefikasnije progesteronska, pa zatim kombinovana pilula, te da, tim redom, imaju i najmanje neželjenih efekata.

Progesteronska je u većem delu svetu uveliko zamenila kombinovanu, zbog veće efikasnosti i manje neželjenih efekata.

Progesteronska pilula

Ova vrsta preparata sadrži levonogestrel kao aktivnu supstancu. Ranije, preporučeni režim doziranja ovog preparata bio je takav da se prva doza od 0,75 mg levonogestrela uzme u roku od 72 sata od rizičnog seksualnog odnosa, a druga 12h nakon prve. Međutim, skorašnje studije su pokazale da je jedna doza od 1,5 mg podjednako efikasna!

Istraživanja su pokazala i da postoje određene razlike u manifestaciji neželjenih efekata između ova dva načina doziranja. Tu se pre svega misli na glavobolje i povećanu osetljivost grudi, efekte koji mogu biti nešto izraženiji kod jednokratnog načina doziranja. U svakom slučaju, sve češće se sreće levonogestrel u jednodoznom pakovanju, a takvi preparati su prisutni i na našem tržištu. Treba znati da su, sa aspetka bezbednosti i efikasnosti, oba načina doziranja podjednako prihvatljiva.

Levonogestrel, pritom, ne smanjuje mogućnost implantacije oplođene jajne ćelije u endometrijum u in vitro uslovima. Takođe, nema uticaja ni na kretanje spermatozoida kroz ženski genitalni trakt (za to su potrebne su mnogo veće doze od onih koje su zastupljene u preparatima).

Mehanizam delovanja

Nakon rizičnog odnosa, rani tretman levonogestrelom inhibira (sprečava) proces ovulacije i funkciju žutog tela. Naučnim studijama je potvrđeno da tretman nema negativnih efekata na sam endometrijum. Uz to, levonogestrel utiče na povećanje glikodelina u periodu ovulacije, a kako glikodelin inhibira oplođenje, onda se to može smatrati dodatnim mehanizmom dejstva ove aktivne supstance (u slučaju da ovulacija nije zaustavljena).

U slučaju prisustva Kronove bolesti, problema sa jetrom, ranije vanmaterične trudnoće, ranije upale jajnika, te terapija barbituratima, karbamazepinom, rifampicinom, ritonavirom, grizeofulvinom, kantarionom i ciklosporinom, treba se konsultovati sa lekarom pre uzimanja levonogestrela!

Kombinovana pilula

Sadrži estrogene i progesterone. Obično se radi o etinil-estradiolu i levonogestrelu ili norgestrelu (levonogestrel je jedini aktivan izomer norgestrela). Kada nije moguće primeniti urgentnu kontracepciju, za tu indikaciju može poslužiti i kombinacija određenih standardnih kontraceptivnih pilula.

U oba slučaja, prvo se, što je ranije moguće od nezaštićenog odnosa, uzima jedna doza, a nakon 12 sati još jedna. Pritom, doza može sadržati 1-6 pilula, u zavisnosti od proizvođača.

Mehanizam delovanja

Kombinacija etinil-estradiola i levonogestrela može da inhibira ili odloži ovulaciju. Iako se ranije sumnjalo da ove supstance dovode do određenih histoloških i biohemijskih promena, prema novijim istraživanjima, ova kombinacija nema značajan efekat na tkivo endometrijuma.

Statistički podaci koji se odnose na efektivnost kombinovane pilule ukazuju na to da mora da postoji i još neki mehanizam dejstva, tj. da se ne radi samo o odlaganju ovulacije. Mogući dodatni efekti uključuju smanjenu mogućnost da spermatozoidi dospu do jajne ćelije, promene u kretanju spermatozoida, jajne ćelije ili embriona, kao i direktnu inhibiciju oplođenja. Ne postoje, ipak, klinički podaci koji bi potvrdili takve mogućnosti.

Antiprogesteronska pilula

U ovom preparatu se nalazi antiprogesteron mefepriston. Radi se o modulatoru progesteronskih receptora, čija je upotreba u mnogim zemljama odobrena kao sredstvo za vršenje abortusa! Upravo zato, ovo sredstvo se znatno manje koristi u oblasti urgentne kontracepcije – kao preparat za urgentnu kontracepciju za sada je odobreno samo u Kini i Rusiji.

Ipak, nedavno se na evropskom tržištu pojavio novi preprat iz ove grupe. Radi se o ulipristal-acetatu, koji se nalazi u jednodoznom pakovanju od 30 mg. U nekim evropskim zemljama izdaje se na recept.

Urgentna kontracepcija: neželjena dejstva

Neželjena dejstva sredstava za urgentnu kontracepciju uključuju povraćanje, abdominalni bol, povećanu osetljivost dojki, glavobolju, vrtoglavicu… Obično se javljaju u prvih par dana nakon primena preparata i prestaju u roku 24h.

Primera radi, oko 50 odsto žena nakon primene kombinovane pilule iskusi mučninu, a oko 20 odsto i povraćanje. Ako do povraćanja dođe u prva 2h nakon uzimanja pilule, preporučuje se ponavljanje doze radi očuvanja efekta. S druge strane, progesteronska (levonogestrelska) znatno ređe izaziva mučninu i povraćanje (50-70 odsto). Takođe važi pravilo ponavljana doze u slučaju ranog povraćanja.

Kod sve tri metode urgentne kontracepcije, jedna od posledica je i skraćen menstrualni ciklus. Levonogestrel više skraćuje ciklus ako se uzme na njegovom početku, a kada se se uzme pri kraju, gotovo da nema takvog efekta. S druge strane, moguće je duže krvarenje u toku menstruacije.

Progesteronska pilula (levonogestrel) u činjenicama

Efikasnost: 84% sprečenih začeća, ako se uzme u roku od 72 sata nakon nezaštićenog odnosa. Efikasnost je veća ako se uzme u kraćem roku, tačnije u prvih 12 sati nakon seksualnog odnosa.

Mehanizam dejstva: Оdlaganje ovulacije (odlaganje oslobađanja jajne ćelije iz jajnika). Pretpostavlja se i da sprečava da spermatozoidi oplode jajnu ćeliju, kao i da se oplođena jajna ćelija pričvrsti za zid materice.

Uzimanje tokom ciklusa: Мože se koristiti u bilo kojoj fazi ciklusa, osim ako menstruacija kasni.

Uticaj na plod: Nema dovoljno podataka o dejstvu na embrion ako je do oplođenja došlo, ali se pretpostavlja da jedna doza ne može ozbiljno da utiče na plod.

Uzimanje u periodu dojenja: Veoma male količine levonogestrela se izlučuju u mleko, tako da se pilula ne smatra štetnom. Ipak, preporučuju se što duže pauze između uzimanja tablete i dojenja.

Doziranje: Žene koje se već tretiraju oralnim kontraceptivima, nakon uzimanja levonogestrela slobodno nastavljaju sa uobičajenim režimom. Međutim, primena više od jedne doze levonogestrela u toku jednog ciklusa nije preporučjiva zbog mogućih poremaćaja ciklusa!

Neželjena dejstva: Mučnina, povraćanje, vaginalna krvarenja, poremećaj ciklusa, kašnjenje menstruacije, povećana osetljivost dojki, glavobolja, dijareja, vrtoglavica, umor, kožne reakcije (retko).

Posebne mere opreza: Ako menstruacija kasni više od pet dana, ili je neobično oskudna ili obimna, treba se javiti lekaru.

Imate pitanje u vezi ove teme?

Postavite ga na dnu stranice – odgovor stiže u roku od 24 sata.

KOMENTARI

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Sadržaj