Dokazano: alkohol doprinosi nezaštićenom seksu

Premda je i bez nauke sasvim jasno da pod uticajem alkohola ljudi gube uobičajene mehanizme kontrole ponašanja, novom studijom je po prvi put izmerena konkretna povezanost između alkohola i rizika od stupanja u nezaštićene seksualne odnose.

Naučna verifikacija ovakve povezanosti znači da bi alkohol, tačnije izbegavanje alkohola u određenim društvenim konotacijama, mogao da bude priznat kao veoma važan faktor za prevenciju AIDS-a i drugih polno prenosivih bolesti.

Sklonost ka konzumiranju alkohola, a posebno alkoholizam, faktori su koji su od ranije konkretno povezani sa učestalošću AIDS-a. Stručna javnost, međutim, do sada nije imala konkretan zaključak o tome da li je alkohol direktan uzročnik širenja infekcije, tako što indikuje nezaštićen seks, ili je konzumiranje alkohola jedna u nizu posledica ponašanja određenih tipova ličnosti, osoba koje će i inače češće stupiti u nezaštićene intimne odnose.

Studija kanadskih naučnika, objavljena u januarskom broju stručnog časopisa Addiction, zasnovana je na rezultatima 12 eskperimenata koji su na sistematski način analizirali spregu donošenju odluka pod uticajem alkohola. Svakako, nije iznenađenje što su istraživači zaključili da alkohol ima direktan uticaj na mehanizam donošenja odluka, kao i da takve negativne implikacije rastu što je veća količina alkohola unetog u organizam.

Istraživači su primetili i da su, što su više popili, učesnici eksperimenata bili sve spremniji da se upuste u nezaštićene seksualne odnose. Sistematski analizirajući rezultate svih eskperimenata, oni su došli do računice po kojoj se, sa svakih dodatnih 0,1 promila alkohola u krvi, verovatnoća da se osoba upusti u nezaštićene seksualne odnose povećava za pet procenata.

Ova „formula“ nije dovedena u pitanje ni kada su istraživači rezultate eskperimenata filtrirali tako da minimalizuju eventualni uticaj već prisutnih sklonosti ka alkoholu ili nezaštićenom seksu kod učesnika studije.

Pošto konzumiranje alkohola može da bude uzrok povećanog rizika od nezaštićenih seksualnih odnosa, ovom problemu se mora posvetiti znatno više pažnje kada se govori o prevenciji AIDS-a, tvrdi dr Jirgen Rem iz Centra za zavisnost i mentalno zdravlje u Ontariju (Kanada), glavni istraživač studije.

Nezaštićeni seksualni odnosi smatraju se najvećim faktorom rizika za globalno širenje infekcije HIV-om. Danas se može reći da je širenje epidemije AIDS-a na globalnom nivou praktično zaustavljeno, za šta su pre svega zaslužni ogromni napori koji se ulažu u afričkim zemljama. Međutim, uprkos brojnim kampanjama i insistiranju na seksualnom obrazovanju, čak i najrazvijenije zemlje i dalje imaju problem da zaustave širenje AIDS-a putem nezaštićenih seksualnih odnosa.

Problem je, zapravo, u tome što čak i kada su ljudi generalno edukovani na temu seksualnog zdravlja, oni to „znanje“ ne mogu da primene kada su pod dejstvom narkotika i/ili alkohola – upravo alkohol „isključuje“ uobičajeni mehanizam donošenja odluka i razmišljanja o posledicama.

Ako nisu sklone preteranom i čestom konzumiranju alkohola, osobe koje su nosioci virusa HIV ne samo da će manje verovatno preneti virus putem nezaštićenih seksualnih odnosa, već tako sprečavaju dodatno narušavanje funkcija sopstvenog imunog sistema, koje je samo jedna od posledica zloupotrebe alkohola.