Šta je oksidativni stres?

Šta je oksidativni stres?

Oksidativni stres predstavlja neravnotežu slobodnih radikala i antioksidanasa u vašem telu. Slobodni radikali su molekuli koji sadrže kiseonik s nejednakim brojem...

Fibromi

Fibromi

Fibromi su dobroćudne izrasline na koži tela sačinjene od vezivnog tkiva, koje...

Sinusi

Sinusi

Sinusi su šupljine u kostima lica. Ukupno je osam sinusnih šupljina, četiri sa...