Emocije pojačavaju bol

Ako smo tužni, a nešto nas boli, boleće nas jače. Isto važi i kada gledamo u iglu dok primamo injekciju. Ovi zaključci potvrđeni su zanimljivim studijama koje su sproveli japanski i nemački naučnici…

Poznato je da se jačina bola ne može precizno izmeriti, da ne postoji merna jedinica za bol, te da na doživljaj bola kod pojedinca i te kako mogu da utiču psihički, emocionalni i drugi faktori.

I sama defenicija bola kao neprijatnog telesnog i emocionalnog osećaja, koji je rezultat izuzetno složenih elektrohemijskih reakcija, potvrđuje takvu tezu.

Neki ljudi su sposobni da razviju izuzetno visok prag tolerancije na bol, ali su veoma česti i slučajevi da ljudi, usled angažovanja psihe, osećaju bol i kada nema jasnog fiziološkog uzroka za to.

Zbog toga što se fenomen bola često zloupotrebljava u svakodnevnom životu, naučnici se već dugo trude da saznaju što je više moguće o percepciji bola u ljudskom umu. U tom smislu, veoma zanimljive studije sproveli su naučnici iz Japana i Nemačke.

Tuga pojačava bol

Eksperti Univerziteta Hirošima sproveli su veoma interesantan eksperiment, u kojem je 19 ljudi pristalo da opisuje bolni nadržaj dok im se prikazuje vizuelni stimulans emocija.

Naime, naučnici su učesnicima na ruku stavili elektrodu preko koje su puštali bezopasne, ali bolne strujne udare, dok su u isto vreme na monitoru prikazivane slike srećnih, tužnih i ljudi sa drugim jasnim emotivnim izražajima na licu.

Iako je jačina strujnog udara svaki put bila ista kod svakog ispitanika, njihova percepcija bola, tj. intenzitet bolnog nadražaja koji su opisivali, umnogome je varirala u zavisnosti od slike koju su u datom trenutku gledali. Najjači intenzitet bola učesnici eksperimenta su prijavljivali kada su im prikazivane slike tužnih izraza lica.

„Emocionalni kontekst je važan faktor u razumevanju doživljaja bola kod ljudi“, zaključak je studije koja je objavljena u stručnom časopisu The Journal of Pain.

Strah od injekcije

Na drugoj strani sveta, naučnici Univerzitetskog medicinskog centra Hamburg Ependorf sproveli su jednako zanimljivu studiju. Oni su levu ruku 25 ispitanika na podsvesnom nivou „zamenili“ virtuelnom, tako što su direktno preko nje stavili ekran koji je prikazivao sliku pravog ljudskog ekstremiteta (učesnici su sliku na monitoru podsvesno doživljavali kao sopstvenu ruku).

Na pravoj ruci ispitanika bila je zakačena elektroda preko koje su naizmenično puštani bolni i bezbolni strujni stimulansi. U isto vreme, na ekranu se prikazivala jedna od tri slike – slika same ruke, slika ruke u koju se ubada igla, te slika ruke koja se „češka“ potpuno bezbolnim pamučnim jastučičem.

Rezultat je očekivan – ispitanici su i bolne i bezbolne strujne stimulanse opisivali kao neprijatnije dok se na monitoru prikazivala slika ruke u koju ulazi igla. „Ovi rezultati daju emprijsku podlogu čestom savetu da ne gledate u iglu dok primate injekciju“, zaključuju autori studije.

KOMENTARI
0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Share This