Laptop i Wi-Fi, kombinacija opasna po spermu

Tehnologija Wi-Fi, preko koje se u nebrojenim domovima, kancelarijama, kafićima i drugim objektima obezbeđuje bežični pristup Internetu, može narušiti kvalitet sperme muškarca, upozoravaju istraživači iz Argentine.

Za potrebe nove studije, čiji su rezultati objavljeni u uglednom stručnom časopisu Fertility and Sterility, tim naučnika iz Centra za reproduktivnu medicinu Nascentics (Kordoba, Argentina), sakupio je uzorke sperme 29 zdravih muškaraca.

Ideja je bila da se jedna grupa uzoraka postavi ispod laptop računara sa aktivnom Wi-Fi konekcijom, te da se, poredeći je sa drugom grupom, koja je na istoj temperaturi čuvana daleko od računara, izmere eventuačni negativni efekti elektromagnetnih talasa Wi-Fi tehnologije na spermu. Nakon četiri sata uobičajenih aktivnosti na računaru, naučnici su uvideli da je 25 odsto spermatozoida prestalo da se kreće, u poređenju sa 14 odsto takvih kod kontrolne grupe.

Naknadnom analizom utvrđeno je i da devet odsto sperme koja je stajala ispod računara pokazuje znake oštećenja DNK, u poređenju sa svega tri procenta u slučaju uzoraka koji nisu bili izloženi zračenju Wi-Fi adaptera. Pritom, kada bi uzorci bili postavljeni ispod računara kod kojeg Wi-Fi nije bio aktivan, nisu primećena bilo kakva značajna odstupanja u oštećenjima između dve grupe.

Kada se laptop drži u krilu, što korisnici često praktiktuju u dnevnoj sobi i drugim “ležernijim” okolnostima, problem ne predstavlja samo Wi-Fi konekcija (koja je danas standard za bežično povezivanje na Internet). Opasnost leži i u toploti koju generiše računar.

Ranije studije su dokazale da držanje laptopa u krilu u dužem periodu značajno podiže temperaturu u skrotumu, i to za 1,5 do 2,5 stepeni Celzijusa, čime se takođe ozbiljno može narušiti kvalitet sperme.

Stručnjaci stoga preporučuju da muškarci da ne drže računar u krilu. “Naši podaci pokazuju da je moguće da upotreba laptop računara bežično povezanog na Internet, ako je on postavljen blizu muških reproduktivnih organa, ima uticaj na kvalitet sperme”, objašnjava dr Konrado Avendano, vođa istraživačkog tima.

LaptopS druge strane, jedan deo stručne javnosti sa oprezom gleda na nova saznanja. “Ovo nije biologija realnog života, ovo je potpuno veštački stvorena postavka”, rekao je dr Robert Outs, predsednik američkog Društva za muško reproduktivno zdravlje i urologiju, komentarišući eksperiment argentiskih stručnjaka. On smatra da je njihova studija nesporno interesantna iz naučnog aspekta, ali tvrdi da bi za opšte priznavanje zaključaka trebalo sprovesti adekvatnije studije. Prema njegovom mišljenju, treba proveriti da li među muškarcima koji intenzivno koriste laptop računare postoji povećan broj onih koji imaju problema sa sterilitetom.

Uostalom, i sami autori studije ne žele da preuveličavaju značaj svojih eksperimenata. “U ovom trenutku, mi ne znamo da li je efekat prisutan kod svih laptopova bežično povezanih na Internet, ili možda postoje određeni uslovi korišćenja računara koji ga pojačavaju”, rekao je dr Avendano.

Saveti stručnjaka

Bez obzira na nedostatak konkretnih dokaza da držanje laptopa u krilu može da izazove sterilitet kod muškaraca, stručnjaci savetuju određene mere opreza. Ukoliko računar već morate da držite u krilu, izbegavajte duži rad.

Takođe, zbog neželjenih efekata toplote koju generiše praktično svaki laptop, poželjno je da, što je više moguće, raširite noge tokom rada. Tako ćete omogućiti prirodnu ventilaciju u blizini vaših reproduktivnih organa. Ranije studije su dokazale da ova mera čak ima veći efekat nego upotreba specijalnih postolja za hlađenje laptopova.