Aladar Doža

Aladar Doža je diplomirani inženjer ratarstva i urednik sajta ratarstvo.net. Bavi se aktuelnim temama u oblasti zdravlja kroz prizmu proizvodnje hrane koja pre svega treba da bude sigurna za ljudsku upotrebu.

Najviše radio na održivosti malih poljoprivrednih gazdinstava.

Najinteresantnije teme za istraživanje su ekološka proizvodnja i dobijanje energenata biološkim putem.