Vladan Jovićević

Vladan Jovićević je diplomirani fizioterapeut i B. Sc. Ackermann kiropraktor sa dugogodišnjim radom u zemlji i inostranstvu. 1991. je diplomirao na University of British Columbia u Kanadi, gde je osnovao dve klinike za rehabilitaciju. 1993. započinje edukaciju iz kiropraktike pod mentorstvom Dr Sam Simpsona – doktora kiropraktike, specijaliste za sportske i ortopedske povrede.

Njegov poseban program lečenja, koji povezuje kiropraktiku, trakciju, mobilizaciju, fizikalnu terapiju i kinezi terapiju, pionirski je projekat, koji je spojio do tada nespojive grane. Vremenom je to postala standardna praksa na klinikama širom sveta i daje odlične rezultate u lečenju kako akutnih, tako i hroničnih stanja i bolesti kičme.

Svoja znanja stekao je na poznatim klinikama u inostranstvu. 1996. vraća se u Srbiju i osniva kliniku za rehabilitaciju Centar u Beogradu, gde radi sa velikim brojem stručnjaka različitih specijalnosti, što omogućava detaljnu analizu bolesti i uvid u sve njene segmente kako pacijentima, tako i samom kiropraktoru. Umrežavanje sa inostranim klinikama i stručnjacima različitih medicinskih usmerenja, čini da ova klinika uvek ide u korak sa vremenom: novim tehnikama lečenja, aparaturom i kadrom obučenim po najsavremenijim metodama.

Zvanje Ackermann instruktora, Vladana Jovićevića čini jednim od najpriznatijih kiropraktora, koji veliki doprinos ima u edukaciji, unapređivanju i širenju novih principa kiropraktike i rehabilitacije kičme i zglobova.

Danas sa velikim uspehom vodi Dom zdravlja West Medic, jednu od najprestižnijih zdravstvenih ustanova po ocenama pacijenata.