Bol u trtičnoj kosti (kokcigodinija)

Trtična kost (lat. coccyx) je naziv za četiri poslednja pršljena kičme koja su srasla u jednu celinu, a kokcigodinija (kokcidinija) je bol u predelu kokcigealne (trtične) kosti, koji zrači (prenosi se) u okolne delove tela. Bol u trtičnoj kosti je i problem trudnica te ga treba detaljno razmotriti.

Bol u trtičnoj kosti – Simptomi

Bol može biti različitog intenziteta – od slabog do veoma intenzivnog gde osoba trpi jače bolovi prilikom izvođenja uobičajenih pokreta ili radnji (sedanja ili ustajanja sa stolice, naginjanja unazad i sl.)

Sama trtična kost je izrazito bolna i osetljiva na pritisak. Problem može predstavljati i odlazak u WC i vršenje velike nužde, a može se intenzivirati i prilikom seksualnih odnosa (bolni seksualni odnosi).

Kokcigodinija – uzroci bola

Bol u trtičnoj kosti (kokcigodinija) je česta kod žena, a znatno ređa kod muškaraca.

Mogući uzroci kokcigodinije su:

  • prelom trtične kosti (do ove povrede dolazi najčešće pri padu na stražnjicu);
  • porođaj;
  • tumori;
  • zapaljanja ligamenata u blizini trtične kosti;
  • idiopatska kokcigodinija (bez jasnog uzroka);
  • psihički faktori.

Bol u trtičnoj kosti u trudnoći

Kokcigodinija koja se javlja u trudnoći je veoma česta, budući da dolazi do istezanja ligmenata na i oko trtične kosti da bi bilo dovoljno prostora za plod. Smatra se da je to najveći razlog zašto žene daleko češće oboljevaju od muškaraca.

Bolovi se kod trudnica najčešće pojavljuju tokom trećeg tromesečja trudnoće.

Postavljanje dijagnoze

U dijagnostici se pre svega koristi klinička slika i palpitacija (dodirivanje) koje u većini slučajeva izaziva bol.

Stanje same kosti može pokazati i obični rendgenski snimak i na njemu se obično vidi prisustvo preloma i povećane angulacije kosti. Najbolji uvid se dobija na osnovu magnetne rezonance.

Kako se leči bol u trtičnoj kosti

Lečenje može biti konzervativno, blokadom trtične kosti ili hirurško.

Konzervativno lečenje

Konzervativno lečenje podrazumeva zaštitne položaje (sedenje na kružnom jastuku u cilju rasterećenja trtične kosti), kao i lekove protiv bolova.

Kod lakših slučajeva koriste se nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) za ublažavanje bolova kada je trtična kost povređena i potrebno joj je vreme za zarastanje.

Blokade

U upornijim slučajevima kada kokcigodinija slabo reaguje na konzervativno lečenje, preporučuje se subperiostna (ispod pokosnice) infiltracija trtične kosti anesteticima i kortikosteroidima.

Kokcigodinija i operativno lečenje

Hirurško lečenje se primenjuje kod radiološki dokazanog preloma kosti, pri čemu se odstranjuje prelomljeni deo kosti ili čitava kost, a sama procedura se naziva kokcigektomija.

Posle operacije bol može da bude prisutna još neko vreme pre nego što se povuče.