Međurebarna (interkostalna) neuralgija

Međurebarna (interkostalna) neuralgija

Interkostalna (međurebarna) neuralgija je jak, sevajući bol koji najčešće počinje u predelu leđa i poput pojasa se širi ka prednjem zidu grudnog koša (pojasni bol). Obično je prisutan stalni, tupi bol, sa povremenim napadima jakog, sevajućeg bola. Međurebarna...
Bol u kostima i zglobovima

Bol u kostima i zglobovima

Hroničan bol u kostima i zglobovima je u većini slučajeva uzrokovan nekom vrstom reumatskog oboljenja. Reumatska oboljenja se odlikuju bolom i poremećajem funkcije zahvaćenog dela koštano-zglobnog sistema. Kod pojedinih reumatskih oboljenja, zahvaćeni su i drugi...
Tenzione glavobolje

Tenzione glavobolje

Tenzione glavobolje su najčešći tip glavobolja. Ovakve glavobolje traju od 30 minuta do 7 dana, obostrane su, nepulsirajuće, blagog do umerenog intenziteta, ne pojačavaju se se pri fizičkom naprezanju i nisu praćene mučninom ni povraćanjem. Kod ove glavobolje ponekad...
Trigeminalna neuralgija

Trigeminalna neuralgija

Trigeminalna neuralgija je zastrašujući bol u licu i verovatno najjači bol kojeg čovek može doživeti! Pacijenti ga opisuju kao udar struje, udar groma, čupanje, kidanje, provlačenje užarenih igala kroz lice. Ovakav bol utiče i na psihičko stanje pacijenata, pa su...