Boli me glava – da li treba da brinem o tumoru na mozgu?

Kod pacijenata sa jakom i čestom glavoboljom, sasvim razumljivo, često je prisutan strah od tumora na mozgu. Ipak, nema razloga za nepotrebnu paniku – verovatnoća da je vaša glavobolja uzrokovana tumorom mozga veoma je mala.

Zato, obično, prilikom pregleda, pacijentima odmah postavimo jedno pitanje: „Da li je osnovni razlog vašeg dolaska glavobolja ili uzrok glavobolje?“. Više od polovine pacijenata odgovora da im je strah od mogućeg  uzroka mnogo veći problem od same glavobolje. Međutim, postavlja se pitanje kolika je zaista verovatnoća da je vaša glavobolja uzrokovana tako ozbiljnim oboljenjem kao što je tumor na mozgu.

Kako nastaje glavobolja kod tumora mozga?

Svaki odgovor na gornje pitanje iziskuje da prvo razumemo kako uopšte nastaje glavobolja kod tumora na mozgu. Naime, tumor mozga može izazvati glavobolju na jedan od tri načina:

  • Rastezanjem bolno osetljivih unutarlobanjskih struktura
  • Pritiskom na moždane (kranijalne) živce
  • Povećanjem unutarlobanjskog (intrakranijalnog) pritiska

Koliko god to čudno zvučalo, sam mozak, tj. moždana masa, ne boli – nema receptore za bol. Zbog toga se, čak, pojedine hirurške intervencije na mozgu mogu raditi u lokalnoj anesteziji. Suprotno tome, moždane opne i zidovi moždanih krvnih sudova, koji su bogato inervisani (protkani živcima), jesu bolno osetljive strukture unutar lobanje. Kada tumor svojim rastom rastegne moždane opne i krvne sudove, čime aktivira nervne završetke u ovim strukturama, nastaje glavobolja. Ona je obično lokalizovana, tj. oseća se na strani lobanje gde se i nalazi tumor.

Glavobolja može nastati i kao direktna posledica pritiska tumora na moždane (kranijalne) nerve. Pritom se javlja bol u zahvaćenom području tih nerava, koji je često praćen delimičnim ili potpunim gubitkom funkcije određenog nerva. Na primer, pritiskom na III moždani živac (okulomotorijus), dolazi do bola u predelu oka, praćenog poremećajem pokretljvosti očne jabučice i „duplim slikama“.

Kada, pak, pričamo o unutarlobanjskom pritisku, moramo da znamo da se mozak nalazi u „skučenom“, jasno „ograđenom“ prostoru unutar lobanje, koji ne može da se širi (za razliku od većine drugih organa i tkiva u organizmu). Tumor na mozgu može da „preotme“ taj skučeni prostor, kako direktno, uvećavajući se, tako i indirektno, usled razvoja reaktivnog otoka mozga u okolini tumora. Na ovaj način se povećava unutarlobanjski (intrakranijalni) pritisak, što se manifestuje glavoboljom u predelu cele glave.

Kakve karakteristike ima glavobolja kod tumora mozga?

Glavobolja kod tumora mozga u čak tri četvrtine slučajeva ima karakteristike tenzione glavobolje: obostrana je, tupa (nepulzirajuća), umerene jačine, bez mučnine i povraćanja, bez pogoršavanja pri naporu i fizičkim aktivnostima. Karakteristična je i mogućnost dobre kontrole bola na primenu uobičajenih lekova protiv bolova. Dakle, glavobolja kod tumora mozga može biti ni po čemu specifična, taman takva da zavara i pacijenta i lekara, pa je zabrinutost pacijenata, koju sam pomenuo na samom početku, u svakom slučaju razumljiva.

U oko 9 odsto slučajeva, glavobolja ima karakteristike migrene – jednostrana je, pulzirajuća, praćena mučninom i povraćanjem, pojačava se pri fizičkim aktivnostima.

Svega u oko 8 odsto slučajeva glavobolja kod tumora mozga ima tipične karakteristike na osnovu kojih se može posumnjati na tumor: jaka je, zahvata celu glavu, najizraženija je u jutarnjim časovima, pojačava se pri kašlju, kijanju i napinjanju, praćena je mučninom i povraćanjem, pri čemu posle povraćanja obično dolazi do privremenog olakšanja. Jedino za ovakvu glavobolju se može reči da ima tipične „tumorske karakteristike“. Ovakvi bolovi ukazuju na povećani unutarlobanjski (intrakranijalni) pritisak.

Pacijente obično plaši jaka glavobolja. Ljudi, prirodno, misle da je, što je glavobolja jača, veća i mogućnost da je izazvana tumorom. Realnost je nešto drugačija. Neke izrazito jake glavobolje, kao što su migrena ili pojedine neuralgije, potpuno su dobroćudne, a kao što sam već rekao, glavobolje koje jesu posledica tumora, često se mogu doživeti kao „obične“, prolazne glavobolje.

Kako onda da prepoznam?

Iskreno, odgovor je da je to nemoguće – tumor nije moguće „prepoznati“ samo na osnovu glavobolje! Međutim, nema razloga za preveliku brigu. Ako imate samo glavobolju, a ne i neke druge simptome, znajte da sama glavobolja izuzetno retko uzrokovana tumorom na mozgu. Pre svega, treba da znate da je, i generalno gledano, verovatnoća da je vaša glavobolja uzrokovana tumorom mozga veoma mala. Glavobolja jeste čest simptom tumora mozga, ali se na na osnovu glavobolje, kao jedinog simptoma, retko kada dijagnostikuje tumor mozga. Tumor se uglavnom dijagnostikuje na osnovu drugih simptoma.

Pacijenti kojima se dijagnostikuje tumor na mozgu obično će zatražiti pomoć lekara zbog drugih problema, tj. simptoma. Dakle, gledano isključivo kroz prizmu glavobolja, zatražite pomoć lekara ukoliko vaša glavobolja ima gorepomenute karakteristike koje su tipične za povišeni unutarlobanjski (intrakranijalkni) pritisak, ili ukoliko imate i neke druge simptome, poput slabljenja vida, utrnulosti u jednoj polovini tela, osećaja slabosti u ruci ili nozi, naglog gubitka svesti (padavica), zaboravnosti…