Bolovi u vratu mišićnog porekla

Bolovi u vratu mišićnog porekla mogu zahvatiti samo jedan mišić ili više mišića u sklopu generalizvanih bolova koji zahvataju većinu mišića u telu. Bol u jednom mišiću se označava kao miofascijalni sindrom, a difuzni bolovi u mišićima vrata i drugim mišićima kao fibromialgija.

Miofascijalni sindrom

Miofascijalni sindrom je tup, dubok i stalan bol u mišiću, koji se pojačava pri pokretima koji angažuju zahvaćeni mišić. Pacijenti ovo kratkotrajno pojačanje bola pri pokretu, obično opisuju rečima: “Kao da me nešto me secne“. Karakteristike miofascijalnog sindroma su i lokalna osetljivost na pritisak, otvrdnuće zahvaćenog mišića i smanjena snaga mišića, bez atrofičnih promena (topljenja mišića). Nastajanju ovog sindroma dodatno doprinose hronični stres i zamor.

Miofascijalni sindrom je posledica akutnog ili hroničnog istezanja nekog od vratnih mišića. Akutno istazenje nastaje naglo, najčešće kod trzajnih povreda vrata, a hronično postepeno, usled čestih ponavljanih pokreta u mišiću ili zamora mišića (može se javiti usled neudobnog položaja glave pri spavanju).

U telu ima preko 500, a u vratu 36 mišića. Skoro svaki od njih može biti zahvaćen miofascijalnim sindromom.

Zahvaćeni mišić je stvrdnut i bolan na pritisak. Mesto najačeg bola predstavlja takozvanu mišićnu Trigger tačku (okidač bola), odakle se bol neravnomerno širi na druge delove zahvaćenog mišića ili susedne mišiće. Same Trigger tačke mogu biti aktivne i latentne. Aktivne spontano stvaraju bol, a latentne bole samo na pritisak. Ponekad može postojati više Trigger tačaka. Pored primarnih, duž mišića se mogu javiti dodatne, satelitske trigger tačke, koje su obično manje bolne. Trigger tačke koje se javljaju u susednim mišićima, označavaju se kao sekundarne.

Mioascijalni sindrom u vratu je najčešći u tzv. trapezoidnom (sternokleidomastoidnom), splenijusu i subokcipitalnim mišićima.

Lečenje

U lečenju blažih oblika miofascijalnog sindroma primenjuje se fizikalna terapija (istezanje mišića i duboka masaža), a u težim oblicima fizikalnoj terapiji prethodi infiltracija mišićne trigger tačke.

Fibromialgija

Fibromialgija podrazumeva pojavu raširenih bolova u mišićima, tetivama, fascijama i zglobovima. Bolovi su duboki, nejasno ograničeni, žareći, umerenog do izraženog intenziteta. Mogu biti isti u toku celog dana ili se povremeno pojačavati i smanjivati. Pojačavaju ih fizička aktivnost, hladnoća, anksioznost i stres.

Fibromialgiju karakteriše prisustvo velikog broja bolnih tačaka u mišićima, tetivama, fascijama i zglobovima. Mnogi pacijenti sa fimbromialgijom imaju probleme sa spavanjem. Kao pridruženi simptomi mogu se javiti i: proliv ili zatvor, problemi sa pamćenjem, trnjenje i peckanje u šakama i stopalima, lupanje srca, sniženje raspoloženja, tenziona ili migrenozna glavobolja.

Žena sa bolovima

Fibromialgija napada oba pola, premda je ipak najzastupljenija kod žena između 20. i 50. godine života.

Fibromialgija je sistemsko oboljenje nepoznatog uzroka. Mogući faktori koju utiču na njen nastanak su: fizički i emocionalni stres, nenormalan odgovor na bolne stimulanse, poremećaj spavanja i infekcija. Bolest napada oba pola, premda je najzastupljenija kod žena između 20. i 50. godine života. Ovo je hronično oboljenje koje ne skraćuje životni vek, ali znatno narušava kvalitet života. U nekim slučajevima, bolest se može dobro kontrolisati.

Bolovi u vratu – lečenje

Lečenje u početku podrazamuve primenu fizikalne terapije, redovno vežbanje i smanjenje stresa.

Od medikamenata se primenjuju antidepresivi, miorelaksansi (lekovi za opuštanje mišića), antiepileptici, obični analgetici i anksiolitici.